חשמל 2018 png.png

שולחן עגול 1

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל

Wednesday | 7.11 | 9:00

אברהם יניב

יועץ

אברהם יניב.jpg

אברהם יניב הינו מהנדס יועץ ומרצה במכללה האקדמית אורט בראודה. אברהם בעל תואר B.Sc. בהנדסת חשמל מהטכניון, עבד שנים רבות בחברת החשמל והתמחה: בבדיקות ואיכות החשמל, מנייה חכמה והדרכה. אברהם פעיל בהנהלת חוג בדיקות בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה.

לקורות החיים>>

להבדיל מהמקובל במרבית המדינות בעולם המפותח, אין בישראל הסדרה ואכיפה מספיקה לנושא הבדיקות התקופתיות. חוג הבודקים בהתאגדות פועל לקידום הבדיקות התקופתיות בתיאום עם הרגולטורים (מנהל החשמל ורשות הכיבוי).

בשולחן העגול ננסה להציג את סטטוס הבדיקות התקופתיות כיום וכיווני פעולה בתחומים הבאים:

אכיפת בדיקות

רשות הכיבוי אוכפת על חלק מהעסקים ביצוע בדיקה תקופתית.

יש גם אכיפה חלקית במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור.

אין בכלל אכיפה ומודעות בבתים ובעסקים קטנים.

בדיון נבחן גישות להגברת האכיפה ולפרסום והגדלת המודעות לחשיבות הבדיקה.

תדירות בדיקות תקופתיות

בחלק מתקנות החשמל יש התייחסות לתדירות הבדיקות.

רשות הכיבוי דורשת תחזוקה שנתית ובדיקה תקופתית של בודק אחת לחמש שנים.

בדיון ננסה לגבש מדיניות לגבי תדירות תחזוקה ותדירות בדיקה.

תכולת הבדיקה התקופתית ותיעוד

יש אי בהירות וגישות שונות להיקף ותכולת הבדיקה התקופתית.

מול פירוט נרחב לדרישות בדיקה תקופתית בתקנות אתרים רפואיים, אין דרישות מספקות במרבית התקנות.

מול דרישות בסיסיות של רשות הכיבוי יש מסמך מפורט של משרד הביטחון.

ננסה לגבש דרישות מפורטות תוך הצגת הצעות לתיעוד הבדיקה.

תכולת הבדיקה ותיעוד הבדיקות

יש כיום שוני גדול בתכולת הבדיקה בהתאם לגוף המזמין את הבדיקות (יש פירוט בדרישות משרד הביטחון) ולבודק המבצע.

מול פירוט נרחב לדרישות בדיקה תקופתית בתקנות אתרים רפואיים, אין דרישות מספקות במרבית התקנות.

בדיון נציג פורמט לתיעוד הבדיקה הכולל דרישות לגבי תכולת הבדיקה.

הסדרה ואתיקה של הבודקים

בציבור אין מודעות לחשיבות הבדיקות התקופתיות ומרבית מזמיני הבדיקה זקוקים לאישור.

התחרות הפרועה בתחום ואי הבהירות בדרישות הבדיקה גורמים להורדת רמת הבדיקות. כאשר נכשלת הבדיקה, יכול המזמין לקבל אישור מבודק אחר ויש גם מקרים חריגים של מכירת אישורים או חתימת בודק ללא נוכחות בשטח.

גם נושא כיול מכשירי הבדיקה אינו מוסדר כיום.

חוג הבודקים מקדם פעילות להסדרה אתית, הסדרת כיול מכשירים והמלצות לתמחור בדיקות.

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.