חשמל 2018 png.png

מסלול ניהול אנרגיה ורגולציה

משק החשמל והאנרגיה בישראל מתפתח בקצב מהיר מאוד. תמהיל היצור משתנה בצורה ניכרת כאשר בעשור הקרוב יופחת יצור בפחם למינימום, יוגדל יצור באמצעות הגז הטבעי אשר יופק ממספר מאגרי הגז ליד חופי ישראל. יצור באנרגיות מתחדשות לפי יעדי הממשלה אמור לזנק מ 2.6% בשנת 2018 ל 10% בשנת 2020 ו13% בשנת 2024. כל זאת יחד עם הרפורמה הצפויה במשק החשמל, מכירת תחנות הכוח ע"י חברת החשמל, הוצאת מנהל המערכת לחברה נפרדת מביאים אתגרים למשק החשמל העתידי. 

האתגרים הללו יתרכזו בניהול משק החשמל בהיבטים שונים. חלק ניכר מהתפתחות המשק בדומה למגמות בעולם הינו שילוב מקורות יצור מבוזרים ברשת חלוקה. בישראל בהתאם לרגולציה הקיימת אמורות לקום כ- MW300 תחנות קוגנרציה המוסקת בגז טבעי. חיבורם לרשת וניהולם לא מובן מאליו ומהווה אתגר למנהל המערכת גם מבחינה התפעולית וגם מהיבט המסחרי. שילוב רכבים חשמליים כצרכן מין המניין, חיזוי צריכתם עדיין מהווה עניין גדול ואתגר לא רק מבחינת תכנון תשתיות לצרכי החיבור אלא גם גידול וחיזוי של יכולת היצור המשקי לספק את הביקושים עד לשנת 2030. זה רק עניין של זמן כאשר כמות הרכבים החשמליים תהווה גם חלק מיצור החשמל, כאשר המכוניות בעת ביקושי שיא במערכת החשמל, כאשר תעריף ליצור החשמל יקר יותר , יחזירו חשמל לרשת ובכך יהפכו לשחקן פעיל ולגיטימי בשוק החשמל.

מובן מאליו ששילוב מקורות האנרגיה החדשים, גידול בצריכה לא יתאפשרו ללא פיתוח תשתיות הולכה וחלוקה נאותות אשר תאפשרנה אספקת חשמל סדירה ואמינה לכל בית בישראל. השנה מסלול ניהול אנרגיה ורגולציה יתמקד בנושאים שונים אשר הוזכרו מעלה.

המסלול מורכב משלושה מושבים:

 

המסלול מיועד למי שמעוניין להתעדכן בנושאים הקשורים לרגולציה במשק החשמל, עתיד פיתוח משק החשמל, אתגרים בשילוב אנרגיות מתחדשות, התמודד עם מתן מענה לפתרונות אגירה בסוללות כמקור לפתרונות בתמיכת רשת חלוקה, ייצוב תדר, ניהול יצור מבוזר, הורדת עלויות, שילוב מתקני יצור מבוזרים ברשת חלוקה בעתיד, מתן פתרונות כלכלים וטכנולוגיים בתחום. המומחים מתחום, שלפחות מחיצתם, באים עם ניסיון בין לאומי רחב יחשפו את המשתתפים לאתגרים טכנולוגיים, תפעוליים וכלכלים בכל תחומי המסלול.

איגור אהרונוביץ הינו מהנדס חשמל בעל תואר שני בהנדסת חשמל מאוניברסיטת צרנוביץ ותואר שני בהנדסה , בהתמחות מינהל עסקים מטכניון. החל משנת 2014 מנהל היחידה ליצרני חשמל פרטיים וסחר בחשמל אשר אחראית על שילובם של יצרני החשמל הפרטיים במשק החשמל וניהול סחר בחשמל, עובד בחברת החשמל מזה 25 שנה, בעל ניסיון רחב ועשיר בתחום ניהול ותפעול של מערכת החשמל. בתפקידים הקודמים שימש כמנהל התפעול ביחידת ניהול המערכת, מנהל פרויקט LNG  בחברת החשמל, מנהל התפעול במנהלת הרשת החכמה כו'. משמש כחבר פעיל בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל SEEEI וחבר מין המניין בארגון ה CIGRE הבין לאומי.

לקורות החיים>>

איגור אהרונוביץ.jpg

יו"ר המסלול:

איגור אהרונוביץ

שיקי (שמעון) פישר 

חברת החשמל לישראל

Fisher.Shimon.jpg

שמעון (שיקי) פישר מכהן כמ"מ סמנכל תפ"ט ומנהל אגף מערכת החשמל . שיקי בעל תואר B.Sc בהנדסת חשמל מהטכניון, תואר MBA וניהול משאבי טבע מהמכללה האקדמית נתניה. מילא שורת תפקידים בחברת החשמל : מ"מ סמנכל חטיבת ייצור ואנרגיה, מנהל אגף הייצור, מנהל תחנת הכח חיפה, מהנדס החשמל בתחנת הכח חיפה ומנהל מחלקת הגנות ומערכת באגף הולכה והשנאה.

לקורות החיים >>

ד"ר נורית גל

רשות החשמל

נורית גל.jpg

נורית גל היא סמנכ״לית חשמל ורגולציה ברשות החשמל מאז שנת 2014. קודם לכן, שירתה בצה״ל בדרגת אלופת משנה. בתפקידה האחרון בצה״ל ניהלה את המרכז לניתוח מערכות במטה הכללי והיתה אחראית לגיבוש התוכנית הרב שנתית לבניין הכוח של צה״ל. קודם לכן היתה ראש מחלקת הארגון במטה הכללי וריכזה את עבודת המטה לארגון מחדש של הצבא לאחר מלחמת לבנון השניה.

לקורות החיים >>

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.