חשמל 2018 png.png

TPM 3

 חיבור מתקני ייצור לרשת - אתגר הנדסי ורגולטורי

Thursday | 8.11 | 14:00

משה שטרית

רשות החשמל

משה שטרית.jpg

ראש אגף רישוי ברשות החשמל, בעל תואר שני, MBA במנהל עסקים ותואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. בעבר כיהן ברשות החשמל כראש תחום רישוי, חלוקה ואספקה, היה אמון על גיבוש רישיונות לפעילויות השונות במשק החשמל – יצור הולכה, חלוקה והספקה, לחברת החשמל וליזמים פרטיים, לרבות בתחום האנרגיות המתחדשות. טרם לכך שימש כמהנדס מתכנן רשתות בחברת החשמל.

תמונה: אתר רשות החשמל

לקורות החיים >>

בעבר הלא רחוק, מקטע ייצור החשמל בישראל היה מקטע  שאופיין במתקני ייצור בהספקים גדולים שנוהל בתכנון מרכזי שקבע את מיקום תחנות הכוח ואופן חיבורם לרשת, תוך אופטימיזציה והיערכות מראש לחיבור.

במעבר למשק ייצור חשמל פרטי תחרותי, השיקול המרכזי של היזמות הוא שיקול כלכלי של עלות תועלת, מזעור עלויות ומקסום רווחים. מכוון שרשת החשמל תוכננה במקור לצורך חלוקת החשמל לצרכנים, הרי שרשת החשמל אינה ערוכה מראש לקליטה בו זמנית של מאות מתקני ייצור בטכנולוגיות שונות ובאופן מבוזר. מציאות זו הפכה את נושא  חיבור מתקני הייצור לרשת למשימה הנדסית ורגולטורית מאתגרת.

 

רגולציה תומכת, מכסות ייצור פרטי גדולות ומגוונות ומאגר תכניות סטטוטוריות מאושרות, מאפשרות תנאים אופטימליים להצלחה לשילוב מתקני ייצור מבוזרים. יחד עם זאת, חסם מרכזי לשילוב מתקני ייצור רבים ומבוזרים הינו יכולת חיבורם לרשת החשמל. כך שמעבר לתחרות על גובה התעריף  בהליכים התחרותיים של רשות החשמל, התחרות האמתית היא לא פעם על משאב הרשת.

מאחר שמשאב הרשת מוגבל, ומשום שמטרת השחקנים במשק החשמל להביא לניצול מיטבי של הרשת, נקבעו לאחרונה כללים ונהלים שמשנים את תמונת המצב הטכנית לחיבור מתקנים, תוך ראיה עתידית לאפשרויות הטכנולוגיות העומדות בפני היזמות לצורך קליטת כל הייצור המבוזר. לפיכך, האתגר המרכזי של מהנדסי ויועצי החשמל במשק, הוא שילוב טכנולוגיה מתקדמת הן במקטע הייצור והן במקטע הצריכה, כדי למקסם את תועלות הפרויקט תחת מגבלות הרשת הנוכחיות.

 

מושב "חיבור מתקני ייצור לרשת" יציג את חידושי הרגולציה בתחום חיבור מתקנים לרשת ההולכה ולרשת החלוקה, את דרך יישומם הלכה למעשה ע"י מנהל המערכת וחברת החשמל, ואת הפתרונות הטכנולוגיים שמציעה היזמות הפרטית כדי למקסם את יכולת החיבור ובמקביל, את הקשיים והחסמים בהליך החיבור ברמת מהנדסי החשמל.

תכנית המושב

TPM 3.1

כללי הרגולציה החדשים לחיבור מתקני ייצור

משה בן-יאיר, רשות החשמל

רשת החשמל נדרשת לתת מענה לחיבור יצרנים וצרכנים, ולהתאמה מלאה בכל רגע נתון בין הביקוש לחשמל להיצע שלו. מסיבה זו נחשבת רשת החשמל למכונה ההנדסית המתוזמנת הגדולה ביותר. חריגה, לעיתים הקלה ביותר באחד מהפרמטרים החשמליים של הרשת עלולה להוביל להפרעות חשמל, לאמינות אספקה לקויה ואף להוות טריגר להתדרדרות בפרמטרים חשמליים אשר תוביל לעלטה במשק.

בנסיבות אלו, שומה על כל השחקנים במשק ובפרט אלו האמונים על אמינות המערכת ושרידותה, להבטיח שרשת החשמל תוכל מחד לקלוט מתקני ייצור וצריכה חדשים בהתאם לצרכי המשק, ומאידך להבטיח בהסתברות גבוהה מאוד שהרשת תפעל באמינות גבוהה ותשרוד אירועים חשמליים מכל הסוגים ברשת.

רשות החשמל פועלת בשנים האחרונות במאמץ מרוכז להסדיר אפשרות לקליטת מתקני ייצור מכל הסוגים בהתאם לצרכי המשק וליישום החלטות הממשלה בתחום האנרגיות המתחדשות. כך למשל, הרשות פרסמה סדרה של הסדרות חדשות באנרגיות מתחדשות על מנת לעמוד ביעד הממשלה של ייצור 10% באנרגיות מתחדשות עד שנת 2020. הסדרות למתקנים תעריפיים עד 100 קילוואט על גגות, למתקנים ליצור עצמי עם אפשרות הזרמה לרשת, למכרזים למתקנים קרקעיים במתח גבוה, למכרזים למתקני גגות, למכרז למתח עליון, לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת בשיטת מונה נטו, הן רק חלק ממכלול הסדרות שפרסמה הרשות או שהיא פועלת להשלמתם.

כל הסדרה שפורסמה כרוכה בשאלות ובהתלבטויות הנדסיות רבות באשר לאופן הנכון בו ניתן לאפשר פתיחת חסמים ככל הניתן מחד, ומאידך שמירה מכל משמר על רשת חשמל אמינה. למרות זאת, מרגע שההסדרה התפרסמה לציבור ומיושמת בפועל, נתקלים יזמים ושחקנים אחרים במשק באתגרים חשמליים ורגולטוריים המקשים לעיתים על יישום ההסדרה והם פונים לרשות לעיתים מזומנות בשאלות תמיהה ובבקשות להקלות רגולטוריות.

בהרצאה, לצד הצגה קצרה של ההסדרים שפרסמה הרשות, יוצגו ההתלבטויות שליוו את פרסומן, לצד האתגרים עימם מתמודדים היזמים כשהם ניגשים ליישום בפועל. מטרת ההרצאה היא להציג את מכלול ההיבטים והשיקולים שמפעיל הרגולטור בתהליך קבלת ההחלטות ובהכרעות שהוא נדרש להן כשמובאת סוגיה לפתחו.

משה בן יאיר הוא בוגר אוניברסיטת בן גוריון בנגב בהנדסת תעשיה וניהול, התמחות במערכות מידע. הוא מכהן מאז שנת 2007 כראש אגף הנדסה ברשות החשמל. קודם לכן כיהן מר בן יאיר כמהנדס אמינות ברשות בין השנים 2002 עד 2007. בין השנים 1995 – 2002 עבד מר בן יאיר כיועץ לחברות בתעשיית הסמיקונדקטור בארץ ובמספר מדינות בחו"ל. בשנים 1990 עד 1995 עבד בתפקידי ניהול שונים בתע"ש ובחברת קוקה קולה. את לימודי הבגרות סיים במגמת חשמל ואלקטרוניקה ואת שירותו הצבאי השלים בחיל הים כטכנאי מערכות לוחמה אלקטרונית.

משה בן יאיר-.png

משה בן יאיר

רשות החשמל

 

TPM 3.2

סקרי חיבור וסקרי היתכנות בעידן של ריבוי מתקני ייצור

ברק רשף, חברת החשמל לישראל

מערכת החשמל עברה שינויים משמעותיים בשנים האחרונות והיא עדיין בעיצומו של תהליך, אשר צפוי להמשך עוד מספר שנים ואשר במהלכו משתנים כללי המשחק. שורה של מהלכים דרמטיים, כמו פתיחת מקטע הייצור לשוק הפרטי, הצבת יעדי ממשלה להיקף החדירה של אנרגיות מתחדשות, קליטת ייצור מבוזר בהיקפים משמעותיים, מעבר ל"עידן הגז הטבעי" וביצוע הרפורמה במשק החשמל, מחייבים חשיבה מחדש על כיווני הפיתוח העתידיים של מערכת החשמל, הן במקטע הייצור והן במקטעי ההולכה והחלוקה.

כדי לתמוך בשינויים הנ"ל, נדרשות התאמות הן במישור הטכנולוגי והן במישור הרגולטורי. נדרשת התגייסות משותפת של מנהל המערכת, שיופרד בתוך כשנה וחצי מחברת החשמל לגוף עצמאי, ושל הרגולטורים השונים ובראשם רשות החשמל, כדי לייצר את הסביבה ואת האקלים המתאים לקידום יעדי הממשלה ויצירת הזדמנויות ליצרנים פרטיים, תוך שמירה על שרידות המערכת ועל אמינות ואיכות החשמל המסופק ללקוחות הקיימים.

יש לפעול יחד, בשיתוף פעולה בין חברת החשמל, היצרנים הפרטיים, מנהל המערכת, גופי הרגולציה ובתמיכת הגופים הממשלתיים, להסרת חסמים סטטוטוריים וליצירת אמות מידה ומנגנונים פשוטים, שקופים וברורים שיאפשרו גישה שוויונית "Open Access" לרשת.

החלטה על ביצוע הרפורמה, לצד פרסום מתווה תעריף חדש, אפשרו לחברת החשמל להגדיל באופן משמעותי את היקף המשאבים המוקצים לפיתוח מערכת ההולכה. זאת, ביחד עם התקדמות שהושגה בתהליך הסטטוטורי במספר פרויקטים משמעותיים, הובילו לפרסום תכנית פיתוח שאפתנית ביותר עבור מערכת ההולכה וההשנאה לשנים הקרובות. האתגר הגדול של חברת החשמל יהיה להתמודד עם היקף הפרויקטים ולעמוד במועדים שאושרו ע"י שר האנרגיה.

בהרצאה, יוצגו מגמות הפיתוח של מערכת ההולכה בשנים הקרובות, האתגרים אתם תצטרך מערכת החשמל להתמודד, לאור שינוי מאפייני משק החשמל וכללי המשחק בעידן של מנהל מערכת עצמאי.

ברק רשף הוא בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מהטכניון, תואר שני בהנדסת חשמל מאוניברסיטת ת"א ותואר שני נוסף בכלכלה וניהול. הוא עובד משנת 1990 בחברת החשמל, בתחומים השונים הקשורים בתכנון ופיתוח מערכת ההולכה, וההשנאה. כ 11 שנים נשא בתפקיד מנהל מחלקת פיתוח מערכת המסירה, וב 3 שנים האחרונות מכהן כמנהל מגזר פיתוח מע' המסירה, ציוד ואמינות. הוא אחראי על תכנון והכנת תכנית הפיתוח הרב שנתית של מערכת ההולכה וההשנאה הארצית. בין תחומי האחריות הנוספים שלו נמנים הטיפול בקליטת יצרנים פרטיים לרבות ביצוע סקרי היתכנות וחיבור, תאומים טכניים, תכנון וליווי תהליך החיבור של לקוחות לרשת ההולכה, הגדרת מאפייני הציוד  העיקרי במערכת ועוד.

ברק רשף-.jpg

ברק רשף

חברת החשמל​ לישראל

 

TPM 3.3

רוח, שמש ואגירה - תמהיל מנצח לאופטימיזצית יכולת החיבור לרשת

מירון קר, אנלייט אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת הופכת בשנים האחרונות לחלק משמעותי בתמהיל ייצור החשמל של מדינות רבות. מעל 50% מכלל ההספק החדש שהותקן בעולם בשנת 2017 היה של מערכות ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ואנרגית הרוח היא כבר מקור הייצור השני בגודלו באירופה. בשנים הבאות צפוי חלקן של האנרגיות המתחדשות להמשיך ולגדול.

טענה נפוצה שנשמעת היא כי פרופיל הייצור המשתנה של אנרגיית רוח ושמש ימנע מהן להוות מרכיב משמעותי בתמהיל ייצור החשמל. מבט מחודש על הנושא, על רקע התפתחויות עדכניות ועתידיות, מראה כי שילוב בין אנרגית רוח, אנרגיה סולארית ופתרונות אגירה, יאפשר הסתמכות על מקורות יצור אלו כחלק משמעותי בתמהיל ייצור החשמל. ייצור מבוזר ממגוון מקורות משלימים הוא חלק מפיתוח גריד חכם, הממקסם את יכולת הזרמת החשמל לרשת, מחבר בצורה אופטימלית בין יצרנים לצרכנים, ומפיק את המירב מאופייו הסירוגי של ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים.

תוך שימוש בדוגמה של חוות הרוח המתוכננת על ידי אנלייט ביתיר, נראה כיצד תמהיל ייצור מגוון ומאוזן יאפשר שילוב מוגבר של ייצור חשמל ממקורות מתחדשים. על ידי ניתוח פרופיל הייצור החזוי ממקורות הייצור השונים במרחב נמחיש כיצד ניתן ליעל את השימוש ברשת החשמל ולייצב את עקום הייצור. נביא דוגמאות נוספות מהעולם לגבי הישימות הטכנולוגית של פתרונות דומים וההשלכות למימוש פתרונות אלו.

סמנכ"ל פיתוח פרויקטים ורגולציה – אנלייט אנרגיה מתחדשת

השכלה:

1996-2000 BSc. בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת ת"א

2005-2007 MBA המרכז הבינתחומי הרצליה

ניסיון תעסוקתי:

1998-2011, נייס מערכות, תפקידי פיתוח וניהול בחטיבת האנטרפרייז

2011-היום, אנלייט אנרגיה מתחדשת, פיתוח פרויקטים ורגולציה

מירון קר-.png

מירון קר

אנלייט אנרגיה מתחדשת

 

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.