חשמל 2018 png.png

 WPM

פיתוח משק החשמל

Wednesday | 7.11 | 16:30

ד"ר נורית גל

רשות החשמל

נורית גל צילום אילן פורת

נורית גל היא סמנכ״לית חשמל ורגולציה ברשות החשמל מאז שנת 2014. קודם לכן, שירתה בצה״ל בדרגת אלופת משנה. בתפקידה האחרון בצה״ל ניהלה את המרכז לניתוח מערכות במטה הכללי והיתה אחראית לגיבוש התוכנית הרב שנתית לבניין הכוח של צה״ל. קודם לכן היתה ראש מחלקת הארגון במטה הכללי וריכזה את עבודת המטה לארגון מחדש של הצבא לאחר מלחמת לבנון השניה.

לקורות החיים >>

מושב "פיתוח משק החשמל" ברשותה של דר' נורית גל, יתמקד בסקירה והצגת תוכניות הפיתוח של משק החשמל לעשור הקרוב. יוצגו הביטים שונים מנקודת מבט של רשות החשמל, מתכנן מערכת החשמל ותוצגנה עמדתה של יצרנים הפרטיים המהווים נכון להיום כ 30% מהיכולת המותקנת של המשק (כולל אנרגיות מתחדשות).

לסיום המושב, יערך דיון בו ישתתפו השחקנים הראשים במשק – סמנכ"לית רשות החשמל ד"ר תניב רופא, המשנה למנכ"ל של חברת החשמל מר יצחק בלמס, מנכ"לית של חברות יצור פרטיות יזמים וקיימים, מר איתי רוכמן – ריינדיר, מר גלעד יעבץ – אנלייט, מר ברק רשף – סגן מנהל אגף תפ"ט בחברת החשמל.

תכנית המושב

WPM 2.1

פיתוח מערכת ההולכה בעידן המונופול וכיום

דוד אמדור, יאני הנדסה

באופן מסורתי משק החשמל היה מנוהל על ידי חברת לאומית ורטיקלית שניהלה את כל החלקים של המשק (מערכת הייצור, מערכת ההולכה ומערכת החלוקה). בישראל זה הייתה חברת החשמל שהיה לה מונופול על כל המערכות. בתקופה זו תכנון מערכת ההולכה שהתבצע בחברת החשמל התבסס על נתונים שלה ולמעשה היה קשור רק עם מתקנים שלה. החל משנת 1996 משינה החליטה לפתוח מערכת הייצור לתחרות. בשלב ראשון הוקמו תחנות כוח פרטיות מסוגים שונים (קונבנציונליות, אנרגיה מתחדשת וכו`). מיקום אתרי ייצור לא ידוע מראש (רק מספר שנים) ועתה קיימות מספר רב של אתרים בעלי הפסק בינוני. תכנון מערכת ההולכה היה צריך להתשתנות דכי להתאים אותה למצב החדש. כמו כן, רשות החשמל פרסמה אמות מידה בנושא קליטת תחנות כוח פרטיות וצרכני חשמל במתח עליון. תכנון המערכת היה צריך להתאים את עצמו למצב זה. כתוצאה מכך היה צריך לשנות את התהלכים, לעמוד בלוחות זמנים שמוכתבות על ידי אמת מידה ולהתאים את קריטירוני התכנון.

במאמר יינתן פירוט לתהליך כפי שהוא היה קיים בעבר וכפי שהוא קיים עתה. כמו כן יצוינו בעיות שהיו קיימות בעבר ולא קיימות בתהלליך חדש במקביל לבעיות חדשות שמקשות על התהליך ודרכים אפשריים ללמציאת פתרון הולם לבעיות אלו.

בוגר אוניברסיטה טכנית בריגה, לטביה בפקולטה להנדסת חשמל משנת 1977. עבד בחברת החשמל משנת 1982.

בתפקיד האחרון – מנהל מגזר פיתוח מערכת המסירה, אמינות וציוד. במסגרת התפקיד היה אחראי על תכנון ופיתוח של המערכת המסירה הארצית.

חבר בצוותים בין-לאומיים הקשורים עם פיתוח מערכות הספק.

בשנת 2015 פרש מחברת החשמל והחל לעבוד בחברת יאני.

דוד אמדור-.jpg

דוד אמדור

יאני הנדסה

 

WPM 2.2

שיקולים ואילוצים בפיתוח הרשת בראיית רשות החשמל

ד"ר תניב רופא, רשות החשמל

תכנון ארוך טווח ופיתוח רשת ההולכה הוא תנאי בסיסי לקידום משק החשמל ומתן מענה לגידול בביקושים ולמעבר לייצור מבוזר הנשען יותר ויותר על אנרגיות מתחדשות.

קידום ופיתוח תשתית הרשת כרוך באתגרים תקציביים/פיננסיים וסטאטוטוריים המחייבים הערכות מיוחדת וארוכת טווח על מנת לאפשר את המענה הדרוש ממנה.

במסגרת הרגולציה העדכנית וכן הרפורמה שנחתמה לאחרונה במשק החשמל נוצרו מספר פתרונות שאמורים לקדם את פיתוח הרשת ובינהם – קיומו של בסיס תעריף רשת 5 שנתי שאושר על ידי מליאת הרשות, המתווה את אופן ההכרה בעלויות הקמת הרשת ומימון התפעול שלה. העברת ההליכים הסטאטוטוריים לפיתוח הרשת לחברת ניהול המערכת, חברה שתתמקד, בין היתר, בתכנון סטאטוטורי מתארי לרשת החשמל, הקמת ועדה להסרת חסמים בפיתוח רשת ההולכה ברשות מנכ"ל משרד האנרגיה, מיקוד חברת החשמל בתכנון מפורט והקמת רכיבי הרשת השונים ושינוי בהגשה ובמנגנון אישור תוכנית הפיתוח על ידי השר והבקרה על ביצועו.

בדיון יוצג פירוט של השינויים המבניים שחלו בנוגע לאישור תוכנית הפיתוח לרשת המסירה.

בעלת תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית בתחום כלכלה – תורת המשחקים – משנת 2009.

משמשת כסמנכ"לית כלכלה ופיננסים ברשות החשמל משנת 2014 ואילך.

עד שנת 2014 מנהלת אגף בכיר כלכלה וחקלאות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

במקביל יו"ר מועצת החלב, חברה לתועלת הציבור המסדירה את משק החלב בישראל.

תניב רופא.jpg

ד"ר תניב רופא

רשות החשמל

 

WPM 2.3

שיקולים ואילוצים בפיתוח הרשת בראיית מנהל המערכת

ברק רשף, חברת החשמל לישראל

משק החשמל מצוי בתקופה של טלטלה עקב שיניים משמעותיים שהתרחשו בשנים האחרונות. פתיחת מקטע הייצור לתחרות, וחדירה מסיבית של אנרגיות מתחדשות, יישנו לאורך זמן את המאפיינים של מערכת החשמל. שיניים אלה חייבים להיות מבוקרים ושקולים, תוך היערכות מתאימה של גורם מרכזי שיכין את המערכת לקראתם. גורם זה הוא מתכנן המערכת אשר יהיה חלק מחברת ניהול המערכת לאחר הפרדתו מחברת החשמל, במסגרת הצעדים ליישום הרפורמה במשק החשמל.

השינוי המשמעותי ביותר מתחולל במקטע הייצור. הקמת תחנות כח פרטיות בטכנולוגיות של מחזורים משולבים, של טורבינות גז במחזור פתוח, אנרגיות מתחדשות לסוגיהן, מתקני אגירה שאובה, וחיבורן למערכות ההולכה והחלוקה, היא סוגיה כבדת משקל שמחייבת הגדרה של כללים ברורים. הן במישור התהליכי והן במישור הטכנולוגי, על מנת לשמור על שרידות המערכת ועל אמינות ואיכות אספקת החשמל ללקוחות. למערכת החשמל יש משאבי הולכה מוגבלים לכן, דווקא בתקופה של רצון לייצר תחרות אמיתית במקטע זה, יש צורך לגבש תכנית מתואמת שתתאים לצרכי המשק וליעדי הממשלה וממנה לגזור את ההכוונה והאיתותים המתאימים לשוק הפרטי.

בהרצאה, יוצגו הפרויקטים העיקריים המתוכננים במערכת ההולכה בשנים הקרובות והדרכים להתמודדות עם השינויים הצפויים, לאור שינוי מאפייני משק החשמל וכללי המשחק בעידן של מנהל מערכת עצמאי.

ברק רשף הוא בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מהטכניון, תואר שני בהנדסת חשמל מאוניברסיטת ת"א ותואר שני נוסף בכלכלה וניהול. הוא עובד משנת 1990 בחברת החשמל, בתחומים השונים הקשורים בתכנון ופיתוח מערכת ההולכה, וההשנאה. כ 11 שנים נשא בתפקיד מנהל מחלקת פיתוח מערכת המסירה, וב 3 שנים האחרונות מכהן כמנהל מגזר פיתוח מע' המסירה, ציוד ואמינות. הוא אחראי על תכנון והכנת תכנית הפיתוח הרב שנתית של מערכת ההולכה וההשנאה הארצית. בין תחומי האחריות הנוספים שלו נמנים הטיפול בקליטת יצרנים פרטיים לרבות ביצוע סקרי היתכנות וחיבור, תאומים טכניים, תכנון וליווי תהליך החיבור של לקוחות לרשת ההולכה, הגדרת מאפייני הציוד  העיקרי במערכת ועוד.

ברק רשף-.jpg

ברק רשף

חברת החשמל לישראל

 

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.