חשמל 2018 png.png

מסלול אנרגיה מתחדשת

אחד מתחומי הפעילות של מהנדסי חשמל ואנרגיה, אשר גדל ומתפתח באופן משמעותי, הינו תחום האנרגיה המתחדשת בכלל ותחום האנרגיה הסולארית והפוטו-וולטאית בפרט. היעד עליו הצהירה הממשלה לפני עשור – להגיע ל 10% מהספק הייצור על ידי אנרגיה סולארית בשנת 2020 עדיין רחוק. לאחרונה מבצעת הממשלה מהלכים שמטרתם לסגור את הפער ופותחים הזדמנויות פעילות עסקית והנדסית. בעקבות כך הקדישה וועדת התוכנית של כינוס חשמל 2018 מסלול ייעודי לנושא, אחד מתשעת מסלולי הכינוס. יושב ראש המסלול, מייק גרין, ויושבי ראש המושבים במסלול: ניר זיינדפונדן, פרופ' גדי גולן ומשה שיטרית, עמלו להכין מסלול אטרקטיבי אשר מספק למשתתף חומר רקע מחד ומציג התפתחויות ורגולציה עדכנית מאידך. המסלול נפתח בסדנה המרעננת את העקרונות ליישום אנרגיה סולארית. בהמשך מוצעים שלושה מושבים:

יו"ר המסלול:

מייק גרין

mike green.png

הבעלים והמהנדס הראשי של חברת מ. ג'י. ליטנינג המתמחה בייעוץ למערכות סולאריות בישראל ובחו"ל. החברה מפתחת תוכנות לניטור וניהול מערכות פוטו-וולטאיות.

לקורות החיים>>

סדנא A  – אנרגיה סולארית - מרכז: מייק גרין >>

אנרגיה מתחדשת (WPM3)יו"ר פרופ' גדי גולן >>

מערכות סולאריות (TAM3)יו"ר ניר זיידפונדן >>

חיבור מתקני ייצור לרשת (TPM3)יו"ר משה שטרית >>

הסדנא נותנת סקירה על טכנולוגית האנרגיה הפוטו-וולטאית מכמה היבטים. חיבור לרשת עוסק בהיבטים שונים הקשורים לחיבור כל מתקן המספק אנרגיה למערכת ברשת. מושב מערכות סולאריות עוסק בהיבטים הנדסיים הקשורים למערכות סולאריות.

המסלול מתאים למי שחפץ להרחיב את הידע בתחום זה, למי שעוסק בתכנון, תחזוקה ובדיקה של מערכות פוטו-וולטאיות ולמי שמייעץ לגופים השוקלים התקנת מערכות סולאריות.

הרשות לשירותים ציבוריים חשמל יוצאת בימים אלה עם הסדרות חדשות ומבחר רב של הקלות לכל אחד שחפץ להקים תחנת כוח סולארית, קטנה כגדולה. בינתיים, בעשור שחלף, השוק העולמי התקדם, המחירים ירדו, מנהלי רשתות חשמל במדינות מפותחות מתמודדים עם אנרגיה מבוזרת ומהנדס החשמל מוצא עבודה רבה בכל הקשור לענף זה. במדינה שלנו, מסיבות שונות, נכון להיום, אין הרבה התערבות של מהנדסי חשמל בענף הסולארי, אך מסתמן לפי כמות המערכות שהוקמו ושעתידות להיות מוקמת על גגות ובשדות, שהשוק הסולארי שם את חותמו על משק החשמל. מערכת לייצור חשמל סולארי הופכת להיות מוצר סטנדרטי, בדומה לדוד שמש, אך מורכבת בהרבה ובעלת השלכות כבדות על רשת החשמל הקולטת אותו. ראוי שכל מהנדס חשמל יוכל לתכנן מערכת סולארית ולהכיר את ההשלכות של ייצור מבוזר על רשת החלוקה במתח נמוך. ההסדרות החדשות של הרשות מבטיחות הרבה עבודה למהנדסי החשמל, ראשית עם התכנון והחיבור לרשתות החלוקה ולאחר מכן להתמודד עם השלכות של ייצור המבוזר.

משה שטרית

רשות החשמל

משה שטרית.jpg

ראש אגף רישוי ברשות החשמל, בעל תואר שני, MBA במנהל עסקים ותואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. בעבר כיהן ברשות החשמל כראש תחום רישוי, חלוקה ואספקה, היה אמון על גיבוש רישיונות לפעילויות השונות במשק החשמל – יצור הולכה, חלוקה והספקה, לחברת החשמל וליזמים פרטיים, לרבות בתחום האנרגיות המתחדשות. טרם לכך שימש כמהנדס מתכנן רשתות בחברת החשמל.

תמונה: אתר רשות החשמל

לקורות החיים >>

ניר זיידפונדן

מהנדסים יועצים

JPG 2 ניר זיידנפודן

ניר זיינדפונדן הינו בעלים של חברת ייעוץ והנדסה. ניר בעל תואר B.Sc. בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב. הפרויקטים בהם עסק כוללים תחנות כח, מתקני קוגנרציה, מערכות תעשייתיות ושדות סולאריים.

לקורות החיים>>

פרופ' גדי גולן

אוני' אריאל ו-HIT

גדי גולן-small.jpg

פרופ' גדי גולן מאוניברסיטת אריאל והמכון הטכנולוגי חולון, בעבר כיהן כנשיא המכללה האקדמית להנדסה – אורט הרמלין, כנשיא HIT, כדקאן הפקולטה להנדסת אלקטרוניקה ב HIT. בעל תואר שני ושלישי בהנדסת אלקטרוניקה מאוניברסיטת תל-אביב, ותואר ראשון בהנדסה מהטכניון.

לקורות החיים>>

התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל

The Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel 

Tel: (+972) 3 6134116 |  Fax: (+972) 3 6134117

All rights reserved to SEEEI Corp.