Nati Birenboim

Nati Birenboim

פורום יצרני חשמל פרטיים

נתי בירנבוים הינו בעלים ומייסד של קבוצת תמוז אשר עוסקת בייעוץ וליווי תהליכים מסחריים ואסטרטגיים בשילוב עם המדיניות הממשלתית והכלכלית בישראל לחברות מקומיות ובינלאומיות כאחד בתחומי האנרגיה, מים והתשתיות.

 

בין השנים 2009 ל-2013 נתי עבד בממשלה כיועץ מקצועי בכיר לשר האנרגיה והמים דאז ד"ר עוזי לנדאו. במסגרת זו נתי היה אמון על תחומי האנרגיה, אוצרות טבע, חיפושי נפט וגז טבעי, מים וביוב. כמו כן נתי שימש כרכז "ועדת צמח", הועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנוגע למשק הגז הטבעי בישראל.

 

נתי בעל תואר LLB מאוניברסיטת בר אילן ותואר MBA  מהמרכז האקדמי פרס, כיום מכהן נתי, בין השאר, כמנכ"ל פורום יצרני החשמל הפרטיים מגז טבעי.